Akcjonariat

Akcjonariat według liczby akcji oraz głosów

Luma Investment S.A.
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
6258106
pozostali
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
5991536
Mariusz Szymula
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1995755
Piotr Szostak
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1918093
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1859000
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
999110
Suma
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
19021600
% udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ:
100%