Akcjonariat

Akcjonariat według liczby akcji oraz głosów

pozostali
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
6885620
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU"Złota Jesień"
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
3291563
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
3109005
Mariusz Szymula
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1995755
Piotr Szostak
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1989249
Luma Investment S.A.
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1750408
Suma
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
19021600
% udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ:
100%