Akcjonariat

Akcjonariat według liczby akcji oraz głosów

pozostali
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
6925996
Luma Investment S.A.
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
6258106
Piotr Szostak
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1989249
Mariusz Szymula
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1989249
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
1859000
Suma
Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ:
19021600
% udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ:
100%