Aktualności

Aktualności

Narodowy zapłon wiedzy

Kongres Pożarniczy, który odbywa się cyklicznie na Stadionie Narodowym w Warszewie, to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, ale i wysoką frekwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prezentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych cieszyła się zainteresowaniem w segmencie bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom, a także wyposażeniem dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego.

Tegoroczne wydarzenie kładło nacisk na profilaktykę i dbałość o szczegóły na drodze do bezpieczeństwa.

Na tym właśnie skupiamy swoją uwagę produkując obuwie. Pod każdym kątem sprawdzamy, analizujemy i ulepszamy, tak, by być blisko najszybszych rozwiązań, które niosą dla Państwa korzyść. W oparciu o Kongres Pożarniczy 2017 zajmowaliśmy szczególne miejsce, staliśmy się jego partnerem technologicznym. Możemy śmiało powiedzieć, że nasze obuwie spełnia oczekiwania strażaków, służb mundurowych i ratowniczych w tak ważnym pionie, jakim jest bezpieczeństwo.