Raporty

Dokumenty do pobrania

Raport bieżący nr 28/2017 Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. handlowychrozwiń
Raport bieżący nr 27/2017 Odwołanie Prezesa Zarządurozwiń
Raport bieżący nr 26/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 25/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 24/2017 Komitet Audytu – dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)rozwiń
Raport bieżący nr 23/2017 Zawarcie umowy kredytu i aneksu do umowy kredytowejrozwiń
Raport bieżący nr 22/2017 Zawarcie umowy znaczącejrozwiń
Raport bieżący 21/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 20/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 rokurozwiń
Raport bieżący nr 19/2017 Powołanie osób zarządzającychrozwiń
Raport bieżący nr 18/2017 Powołanie osób nadzorującychrozwiń
Raport bieżący nr 17/2017 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendyrozwiń
Raport bieżący nr 16/2017 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 30 czerwca 2017 rokurozwiń
Raport bieżący nr 15/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący nr 14/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżacy nr 13/2017 Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżacy nr 12/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący nr 11/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący 10/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjumrozwiń
Raport bieżący nr 9/2017 Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący nr 8/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniarozwiń
Raport bieżący nr 7/2017 Wybór biegłego rewidentarozwiń
Raport bieżący nr 6/2017 Zezwolenie na prowadzenie działalności w SSErozwiń
Raport bieżący nr 5/2017 Korekta raportu okresowegorozwiń
Raport bieżący 4/2017 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 3/2017 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółkirozwiń
Raport bieżący nr 2/2017 Zawiadomienie o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A., w ramach zadania przetargowego.rozwiń
Raport bieżący nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 rokurozwiń