Raporty

Dokumenty do pobrania

Raport bieżący nr 4/2018 Rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinierozwiń
Raport bieżący nr 3/2018 Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017rozwiń
Raport bieżący nr 2/2018 Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej rozwiń
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 rokurozwiń