Raporty

Dokumenty do pobrania

Raport bieżący nr 25/2018 Powołanie osoby nadzorującejrozwiń
Raport bieżący nr 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11.06.2018rozwiń
Raport bieżący nr 23/2018 Uchwała o wypłacie dywidendyrozwiń
Raport bieżący nr 22/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r.rozwiń
Raport bieżący NR 21/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczejrozwiń
Raport bieżący nr 20/2018 Informacja Zarządu na temat przyjętego Planu Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektorrozwiń
Raport bieżacy nr 19/2018 Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitentarozwiń
Raport bieżacy nr 18/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 17/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitentarozwiń
Raport bieżący nr 16/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.rozwiń
Raport bieżący nr 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniarozwiń
Raport bieżący nr 14/2018 Rezygnacja Członka Zarządurozwiń
Raport bieżący nr 13/2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendyrozwiń
Raport bieżący nr 12/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 11/2018 Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnejrozwiń
Raport bieżący nr 10/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyrozwiń
Raport bieżący nr 9/2018 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 rokurozwiń
Raport bieżący nr 8/2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyrozwiń
Raport bieżący nr 7/2018 Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum , w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A.rozwiń
Raport bieżący nr 6/2018 Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynnościrozwiń
Raport bieżący nr 5/2018 Zmiany w Zarządach Spółek zależnychrozwiń
Raport bieżący nr 4/2018 Rozpoczęcie procesu zmierzającego do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kunickiego 20-24 i Wolskiej 3A w Lublinierozwiń
Raport bieżący nr 3/2018 Okoliczność mająca negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017rozwiń
Raport bieżący nr 2/2018 Zmiany w Zarządzie Spółki zależnej rozwiń
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 rokurozwiń