Kariera

 AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 

Osoby zainteresowane rozwojem i karierą w dynamicznej i pełnej wyzwań międzynarodowej Grupie Kapitałowej Protektor, zapraszamy do przesłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres siedziby PROTEKTOR S.A. lub na adres skrzynki pocztowej: 

HR@protektorsa.pl

Aplikacja powinna zawierać informację, jakiego stanowiska/ Działu dotyczy oraz być opatrzona klauzulą: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.)".

Otrzymane przez nas dokumenty, niezależnie od wyników procesu rekrutacji i selekcji, zostaną umieszczone na okres 12 miesięcy w naszej bazie danych, z której wyszukujemy osoby o wymaganych kwalifikacjach w przypadku pojawiania się nowego etatu. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić poufność procesów rekrutacyjnych oraz, że wszystkie informacje zawarte w  zgłoszeniu wykorzystamy wyłącznie dla celów naszych rekrutacji.

Samodzielny Specjalista ds. kontrolingu