Kariera

 

Osoby zainteresowane rozwojem i karierą w dynamicznej i pełnej wyzwań międzynarodowej Grupie Kapitałowej Protektor, zapraszamy do przesłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres siedziby PROTEKTOR S.A. lub na adres skrzynki pocztowej: 

HR@protektorsa.pl

Aplikacja powinna zawierać informację, jakiego stanowiska/ Działu dotyczy oraz być opatrzona klauzulą: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  19970829 (tj. DzU. 2016 poz.922)".

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną PROTEKTOR S.A.  ws. Ochrony danych osobowych (por. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; „RODO”).

Adminitratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb konkretnego procesu rekrutacji jest PROTEKTOR S.A. (z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B 20-277 Lublin).

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.  

Wszystkim aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy, że skontaktujemy sie wyłącznie z Kandydatami, spełniającymi nasze wymagania i oczekiwania.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY:

 Samodzielny Specjalista ds. kontrolingu

 

AKTUALNE OFERTY PRAKTYK/ STAŻU:

 Staż w pionie logistyki