Kariera

 Osoby zainteresowane rozwojem i karierą w dynamicznej i pełnej wyzwań międzynarodowej Grupie Kapitałowej Protektor, zapraszamy do przesłania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres siedziby PROTEKTOR S.A. lub na adres skrzynki pocztowej: 

HR@protektorsa.pl

Aplikacja powinna zawierać informację, jakiego stanowiska/ Działu dotyczy oraz być opatrzona klauzulą: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizowanym procesem rekrutacyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  19970829 (tj. DzU. 2016 poz.922)".

Administratorem danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb konkretnego procesu rekrutacji jest PROTEKTOR S.A. (z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-B 20-277 Lublin).Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.  
Jednocześnie pragniemy zapewnić poufność procesów rekrutacyjnych oraz, że wszystkie informacje zawarte w  zgłoszeniu wykorzystamy wyłącznie dla celów naszych rekrutacji.

Wszystkim aplikującym dziękujemy za zainteresowanie oraz przypominamy, że skontaktujemy sie wyłącznie z Kandydatami, spełniającymi nasze wymagania i oczekiwania.

 

AKTUALNE OFERTY PRACY: