Polityka jakości

Celem strategicznym Protektor S.A. wdrażanym przez politykę jakości jest realizacja potrzeb, oczekiwań, wymagań klientów w stopniu zapewniającym ich zadowolenie oraz poszukiwanie dróg i rozwiązań doskonalących.

Grupa Kapitałowa Protektor w szczególny sposób kładzie nacisk na najwyższą jakość produkowanych i sprzedawanych produktów. W trosce o najwyższą satysfakcję naszych klientów Grupa Kapitałowa Protektor wdrożyła w każdej ze swoich spółek Systemy Zarządzania Jakością, a także uzyskała certyfikaty AQAP (dokumentujący dostosowanie jakości i funkcjonalności do wymagań NATO) dla obuwia militarnego produkowanego w swoim zakładzie produkcyjnym w Polsce.