Rada Nadzorcza

Andrzej Kasperek - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jakub Karnowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Młotek- Kucharczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Krzyżewski - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Sobczak - Członek Rady Nadzorczej